På Trods af både e-mails og opkald, så oplevede SPH VVS & Kloak at det var svært at få debitorer til at betale. Virksomheden indgik en aftale med Hokas, og det fik ændret kundernes betalingsadfærd.Martin, CEO, Nem-HR
Diana sidder som driftskoordinator hos SPH VVS og varetager opgaver som virksomhedens økonomi, fakturaer og forfaldskunder.

Effekten ved at Hokas rykker kunderne og ikke virksomheden selv

Diana oplevede førhen at fakturarykning var tidskrævende og til tider forgæves. Her hjalp det at få en ekstern samarbejdspartner til det.

Lige så snart vi gik over til Hokas så hjalp det, fordi det lige pludseligt var fra et andet firma end os selv der sendte rykkerne. Så det gjorde virkelig en forskel og vi kunne mærke at da vi først startede op med det, så kom der altså nogle penge ind fra alle dem der var i forfald

Hokas er tidsbesparende 

Førhen blev fakturaopfølgningen gjort manuelt, og Diana sad og gik hele systemet igennem for forfaldende fakturaer, der skulle rykkes på.

Nogle gange kunne det godt være svært at finde tid til at få kunderne rykket hver uge, så der kunne godt gå 2 eller 3 uger før det blev gjort. Nu er det rimeligt overskueligt, og nu bruger jeg måske en halv time på rykkere om ugen, hvor jeg førhen brugte 2-3 timer

Bedre Cashflow

Hokas har fået SPH VVS kunder til at reagere på de betalingspåmindelser der bliver sendt, og i dag er det kun meget få af de udestående der er gengangere.Vi kan mærke det på vores Cashflow. Det ses tydeligt når rykkerne er sendt ud, for så kommer alle overførslerne ind og pludseligt er der indbetalt en hel masse


Hokas bidrager med andet end flere betalere

Hos Hokas er det vigtigt at servicen vedligeholdes, selvom kunden har fået det færdige produkt. Der er altid en medarbejder klar til at sparre med, hvis der opstår spørgsmål.


Jeg synes at samarbejdet med Hokas har været upåklageligt. Hvis man har haft nogle spørgsmål så er det bare enten om at skrive eller ringe til jer og så får man svar inden for fem minutter. Jeg vil bestemt anbefale Hokas til andre, da det både giver mere luft til andre opgaver i virksomheden, og så fordi det generelt bare fungerer!